Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

04 FEB 2021 21:19
Söder kallar till digitalt årsmöte onsdagen den 24 februari kl 18.30.
 • Uppdaterad: 04 FEB 2021 21:19

KALLELSE TILL FÖRENINGENS ORDINARIE ÅRSMÖTE

Onsdagen den 24 februari 2021 kl.18:30

Digitalt (länk erhålles vid anmälan till This is a mailto link)

Dagordning för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Genomgång av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  2. b)  Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. c)  Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  4. d)  Revisor jämte suppleant för en tid av 1 år.
  5. e)  2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)
  6. Övriga frågor anmälda under punkt 5.
  7. Mötets avslutande.                         

Årsmöteshandlingar mailas ut till medlemmarna.

Anmäl till This is a mailto link senast den 15 februari för att få länken till mötet.

Väl mött!

Med vänlig hälsning Styrelsen

Skribent: Karol Vieker
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Söder SBK - Baseboll och Softboll
Skarpnäcksvägen 64
12838 Skarpnäck

Kontakt:
Tel: +46734445379
E-post: sodersoftboll@hotmai...

Se all info