Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

20 JAN 2019 12:20
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet söndagen den 17 februari 2019 kl.16:30 i klubbhuset vid Skarpnäcks sportfält.
  • Uppdaterad: 20 JAN 2019 12:20

På årsmötet kommer beslutas om bland annat styrelsens förslag till nya uppdaterade föreningsstadgar.

Dagordning för mötet:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Genomgång av:
                                                                           

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.    Val av

a)  Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b)  Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c)  Fyllnadsval ledamot för en tid av 1 år.
d)  Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
e)  Revisor jämte suppleant för en tid av 1 år.
f)  2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande (sammankallande)

13.    Övriga frågor anmälda under punkt 5.

14.    Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar, fullmakt och styrelsens förslag till nya uppdaterade föreningsstadgar mailas ut till medlemmar efter begäran till klubben på email This is a mailto link

Anmäl gärna ditt deltagande till styrelsen på email This is a mailto link senast den 14 februari.

Väl mött hälsar styrelsen!

 

Skribent: Karol Vieker
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Söder SBK - Baseboll och Softboll
Skarpnäcksvägen 64
12838 Skarpnäck

Kontakt:
Tel: +46734445379
E-post: This is a mailto link

Se all info